Noticias

Fortalezcamos nuestra lengua materna hablando

Tayka aruta amtasiña uruxa khaya 1999 marana UNESCO uksata utt’ayawayata. Khaya 1952 marana, “Bangla” tayka aruxa Paquistán markana yatiqirinakaxa yäqayañataki sartasipxatayna. Ukhama sartasiña utjatapatxa Dhaka

Leer más »